Priser

ES TECK -medicinsk scanning  med analys samt näringsmedicinsk rådgivning 

Nybesök  90 min                                                                Pris:  1 995 kr

För dig som vill få en funktionsmedicinsk analys av hälsoläget. Du har kanske haft olika mindre eller större hälsoproblem under en tid eller känner att det är dags att göra en djupare och helhetsmässig hälsokontroll.

Under första besöket kartlägger vi tillsammans din nuvarande hälsosituation och livsstil. Här ingår ett längre samtal för att kunna utforma en väl fungerande behandlingsplan. Du har ansvaret för din hälsa och jag hjälper dig gärna att hitta orsaken/erna till dina hälsoproblem och hjälper dig med en plan över vad du behöver göra för att ev sätta i gång läkningsprocesser och/eller balansera upp din hälsa. Det är bra om du innan vi träffas funderar på vad du önskar med besöket. Scanning med Es Teck  – medicinsk scanner*  tar ca 4 minuter och här får vi upp aktuella analysresultat över hur kroppen fungerar. Jag analyserar dina värden och vi går igenom dessa på plats. Du får med dig en kortare sammanställning över de viktigaste uppmätta värdena från Es Teck screeningen samt individuella kostråd och rekommendation på eventuella örter/näring som kan vara avgörande för att snabbare komma i balans. Jag gör även vid behov en kortare kinesiologisk testning.

*läs gärna vidare om Es Teck Medicinsk scanner under ”Behandlingar”

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

ES TECK -medicinsk scanning med analys samt näringsmedicinsk rådgivning                                                                  

Återbesök 75 -90 min                                                                Pris:   1 600 kr 

(se ovan),  Es Teck scanning för uppföljning samt uppdatering av hälsoplan och ev kostråd/örter/näring.  Individuell avstämning och kostrådgivning.  Ev Kinesiologisk testing ingår . Vid behov ev ytterligare/andra labbtester (ingår ej i behandlingspris).

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

ES TECK Hälsoscanning -kort analys och näringsmedicinsk rådgivning

60 min                                                                                      Pris: 1 495 kr

Scanning med Es Teck  – medicinsk scanner* samt en snabb analys av dina aktuella resultat. Du får med dig en kortare sammanställning över de viktigaste uppmätta värdena från Es Teck screeningen, samt enklare kostråd. För dig som kanske redan har en god koll på din hälsa eller bara vill ha en snabb koll på din hälsostatus just nu. (Här hinner vi inte med kinesiologisk testning , utan enbart scanning och kortare analys av testresultat-:)

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

F-SCAN Frekvensscanning   – Analys, behandling  samt näringsmedicinsk rådgivning  

Nybesök  90 min                                                              Pris :  kr 1 995 kr

F-scan scanning* för att hitta ev belastningar av bakterier, mögel, virus, parasiter, tungmetaller mm. Första besöket ingår kort intervju om aktuell hälsostatus /bakgrund samt frekvens scanning och behandling av ev belastningar. Kortare kostrådgivning och ev rekommendation av näringstillskott/örter ingår.

*läs gärna vidare om F-scan scanning under ”Behandlingar”

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

F-SCAN  Frekvensscanning                                                                    

 Återbesök 75 – 90 min                                                                        Pris:  1 600  kr              

Scanning av tidigare belastningar och uppdatering av hälsoplan. Justeringar av ev tillskott beroende på vilka belastningar som finns kvar och hur hälsobilden ser ut.

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.   

                       

KOSTRÅDGIVNING  (60 min)                                      Pris:  950 kr

För dig som med hjälp av kosten vill få ordning på hälsan. Vid olika situationer i livet är det bra att se över sin kost och på ett optimalt sätt anpassa den till den aktuella livssituationen och/eller hälsoproblemet. Rätt sorts kost har en starkt läkande och balanserande förmåga och är en viktig ingrediens för en hållbar hälsa. Med hjälp av rätt sorts kost kan vi må bättre vid tex: viktminskning, en hög stressnivå, ökad mängd träning, inför graviditet, inför operationer/ingrepp, vid större och mindre hälsoproblem m.m.

Här ingår intervju/samtal om hälsostatus, livsstil och bakgrund. Vi går sedan igenom hur ditt kostintag ser ut idag och vad du främst önskar uppnå med en kostförändring.

Det kan vara en god idé att komplettera kostrådgivning med med en Es Teck Screening (se olika behandlingsalternativ ovan) för att se kroppens funktioner samt vilka hälsomarkörer som eventuellt behöver tas extra hänsyn till.

 Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.       

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris. 

KOMBO BEHANDLING – Es Teck scanning och F-scan scanning samt Näringsmedicinsk rådgivning

Nybesök: 120 min                                                                                    Pris : 2 495 kr

Kombinationsbehandling med både Es Teck screening samt en kortare F-scan scanning.     För dig som har hälsoproblem och kanske även misstänker belastning av bakterier, virus, parasiter eller mögel mm. Eller för dig som vill få en bredare hälsokoll.

Efter genomgång av hälsoläget scannar vi med  Es Teck Scanner för att på detaljerad nivå se din hälsobalans och hur kroppen fungerar och mår. (se ovan under Hälsoscreening med Funktionsmedicinsk och Näringsmedicinsk rådgivning) . Och efter detta scannar vi vidare med F-scan  för att få en klar bild av eventuella mikrobiella belastningar som bakterier, virus, mögel, parasiter och mask.

Här ingår en Funktionsmedicinsk sammanställning från Es Teck analysen samt  kostråd och näringsmedicinsk rådgivning av örter/näring med utgångspunkt i ditt aktuella hälsoläge.

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris. 

KOMBO BEHANDLING- Es Teck scanning och F-scan scanning samt Näringsmedicinsk rådgivning

Återbesök ca 90 min                                                                                      Pris: 1 895 kr

Scanning av tidigare belastningar/obalanser Es Teck samt F-scan  och kort analys samt  uppdatering av hälsoplan. Justeringar av ev tillskott beroende på vilka belastningar/obalanser som finns och hur hälsobilden ser ut. Här ingår även kinesiologisk testning samt kostråd.

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris. 

ÖVRIGA BEHANDLINGAR:  

Shamansk Energibehandling  –  75 min ( ges just nu enbart i Saltsjöbaden på hemmakliniken)  – kontakta mig direkt för tidsbokning.  Pris:  1 050  kr

(Bachdroppar, enbart kinesiologisk testning mm )                     Pris: 950 kr/tim

8944185475102