Priser

ES TECK -MEDICINSK SCANNING SAMT ANALYS – INKL NÄRINGSMEDICINSK RÅDGIVNING 

NYBESÖK 90-100 min                                                                       PRIS:  1 995 kr

ÅTERBESÖK 75 min                                                                            PRIS : 1 550 kr

En funktionsmedicinsk analys av hälsoläget. Du har kanske haft olika mindre eller större hälsoproblem under en tid eller känner att det är dags att göra en helhetsmässig hälsokontroll.

Under första besöket kartlägger vi tillsammans din nuvarande hälsosituation och livsstil. Här ingår kortare samtal för att kunna utforma en väl fungerande behandlingsplan. Du har ansvaret för din hälsa och jag hjälper dig gärna att hitta orsaken/erna till dina hälsoproblem. Jag guidar och hjälper dig med en att -göra -plan över vad du behöver göra för att stärka upp/  sätta i gång läkningsprocesser och/eller balansera upp din hälsa. Det är bra om du innan vi träffas funderar på vad du önskar med besöket.

Medicinsk Scanning med Es Teck scanner*  tar ca 4 minuter och här får vi  aktuella analysresultat över hur kroppen fungerar. Jag analyserar dina värden och vi går igenom dessa på plats. Du får med dig en kortare sammanställning över de viktigaste uppmätta värdena från scanningen samt individuella kostråd och rekommendation på eventuella örter/näring som kan vara avgörande för att snabbare komma i balans. 

*läs gärna vidare om Es Teck Medicinsk scanner under ”Behandlingar”

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

 

KOMBINATIONS BEHANDLING – ES-TECK SCANNING & SHAMANSK BEHANDLING

 NYBESÖK: 90 – 120 min                                                                            PRIS : 2 395  KR

ÅTERBESÖK : 90 MIN                                                                                  PRIS:  1 895 KR

Kombinationsbehandling där du får koll på dina fysiologiska analysvärden via Es Teck Medicinsk scanner. Vi går igenom dina analysresultat samt ser vad du ev skulle behöva justera i livsstil samt i ditt  kost och näringsintag etc.  Sedan gör vi en shamansk behandling för att balansera upp dina energier och även här kunna identifiera och ev avlägsna/jobba på  toxiska mönster/prorammeringar och belastningar i ditt system. 

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

 

ENERGIMEDICIN – SHAMANSK BEHANDLING 

90 MIN                                                                                                                      PRIS :   1 350 kr

Vi jobbar energimässigt för att balansera kropp och själ.  Med hjälp av shamanska tekniker kan du bland annat få hjälp att släppa taget om belastande energier och livsmönster som i längden kan skapa ohälsa.  Fokus ligger på att stötta upp din egen unika livsenergi och ditt energiflöde så att du med hjälp av  ditt eget vitala energiflöde kan nå din potential.  Ibland behöver vi ÄVEN rensa bort toxisk energi som fått fäste och som med tiden kan ge trötthet, smärta, depression och sjukdom mm. 

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

 

F-SCAN FREKVENSSCANNING   – ANALYS, BEHANDLING SAMT NÄRINGSMEDICINSK RÅDGIVNING  

120 min                                                                                              PRIS :  1 995 kr

75  min                                                                                                PRIS:  1 550 kr

F-scan scanning* för att hitta ev belastningar av bakterier, mögel, virus, parasiter, tungmetaller mm. Första besöket ingår kort intervju om aktuell hälsostatus /bakgrund samt frekvens scanning och behandling av ev belastningar. Kortare kostrådgivning och ev rekommendation av näringstillskott/örter ingår.

*läs gärna vidare om F-scan scanning under ”Behandlingar”

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

         

KOST- & LIVSSTILS RÅDGIVNING 

45-60 min                                                                                                                Pris:  950 kr

För dig som med hjälp av kost och livsstilsförändringar behöver få ordning på hälsan. Ibland  kan det vara extra viktigt att se över sin livsstil samt kost/näringsintag för att på ett optimalt sätt anpassa dessa bitar till den aktuella livssituationen och/eller hälsoproblemet.  Rätt sorts kost tillsammans med lämpliga livsstilsförändringar/justeringar  har en starkt läkande och balanserande förmåga och är viktiga bitar för att nå hållbar hälsa. Med hjälp av rätt sorts kost kan vi må bättre vid exempelvis: viktminskning, en hög stressnivå, ökad mängd träning, inför och efter graviditet, inför och efter operationer/ingrepp, samt vid större och mindre livsomvälvande hälndelser , plötsliga hälsoproblem m.m.

Här ingår intervju/samtal om hälsostatus, livsstil och bakgrund samt vad du önskar uppnå på  individuellt plan.  Vi går sedan igenom hur ditt vardag ser ut och såklart  vad du främst önskar uppnå med ändrad /justerad kost och livsstil..

Det kan vara en god idé att komplettera kostrådgivning med annan behandling som t ex Shamansk Behandling  eller en Es Teck Screening (se olika behandlingsalternativ ovan) för att se kroppens funktioner samt vilka hälsomarkörer som eventuellt behöver tas extra hänsyn till.

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.       

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris. 

 

SOUL PURPOSE READING  –  SKAPA DIN  VERKLIGHET ENLIGT DIN HÖGSTA POTENTIAL!

75 min          – Läsning via ZOOM eller besök på mottagning                   Pris: 1 595 kr

Med avstamp i Ariella Indigos Soul Purpose System,  (se vidare : www.ariella indigo.com ) tar jag fram din unika ”själskarta” och gör en 90 minuters läsning och djupdykning i denna. Din själskarta räknas fram utifrån en unik numerologisk  metod grundad på de 22 skapelsekoderna/symbolerna i det hebreiska alfabetet. Här får du insikt om vilka energier du har med dig i detta livet samt vad som är ditt högre ”Soul Destiny”.  Kontakta mig gärna för ytterligare . Läsningen tar ca 75 -90 minuter via Zoom eller besök på mottagningen. 

OBSERVERA! Denna ”Soul Purpose Reading” sker på svenska och  bokas 1-2 dagar innan, pga  förarbetet  Jag kontaktar dig när du bokat.  Det jag behöver veta i förväg är ditt fullständiga  födelsenamn (som det står på födelseattesten)  samt ditt födelsedatum.

Så länge finns mer info(på engelska) om innehåll i läsningen mm  på www.ariellaindigo.com

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris. 

8944185475102