Priser

MEDICINSK HÄLSOSCREENING  – ES TECK   inklusive analys samt Funktionsmedicinsk och Näringsmedicinsk rådgivning 

Nybesök  150 min                                                                Pris:  2 400 kr

För dig som vill få en funktionsmedicinsk analys av hälsoläget. Du har kanske haft olika mindre eller större hälsoproblem under en tid eller känner att det är dags att göra en djupare och helhetsmässig hälsokontroll.

Under första besöket kartlägger vi tillsammans din nuvarande hälsosituation och livsstil. Här ingår ett längre samtal för att kunna utforma en väl fungerande behandlingsplan. Du har ansvaret för din hälsa och jag hjälper dig gärna att hitta orsaken/erna till dina hälsoproblem och hjälper dig med en plan över vad du behöver göra för att ev sätta i gång läkningsprocesser och/eller balansera upp din hälsa. Det är bra om du innan vi träffas funderar på vad du önskar med besöket. Scanning med Es Teck  – medicinsk scanner*  tar ca 4 minuter och här får vi upp aktuella analysresultat över hur kroppen fungerar. Jag analyserar dina värden och vi går igenom dessa på plats. Du får med dig en kortare sammanställning över de viktigaste uppmätta värdena från Es Teck screeningen samt individuella kostråd och rekommendation på eventuella örter/näring som kan vara avgörande för att snabbare komma i balans. Jag gör även kinesiologisk testning för att få fram mer exakt vad din kropp blir stark av och inte.

*läs gärna vidare om Es Teck Medicinsk scanner under ”Behandlingar”

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.

MEDICINSK HÄLSOSCREENING ES TECK  ÅTERBESÖK                                                                   

Återbesök ( 90 min)                                                                Pris:   1 700 kr 

(se ovan),  Es Teck screening för uppföljning samt uppdatering av hälsoplan och ev kostråd/örter/näring.  Individuell avstämning och kostrådgivning.  Kinesiologisk testing ingår . Vid behov ev ytterligare/andra labbtester (ingår ej i behandlingspris).

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.

(Vid kortare el längre återbesök än 90 min justeras priset. Timpris: 1200 kr/timme)

SNABB MEDICINSK HÄLSOSCREENING ES TECK

(75 min)                                                                                      Pris: 1 400 kr

Scanning med Es Teck  – medicinsk scanner* samt en snabb analys av dina aktuella resultat. Du får med dig en kortare sammanställning över de viktigaste uppmätta värdena från Es Teck screeningen, samt enklare kostråd. För dig som kanske redan har en god koll på din hälsa eller bara vill ha en snabb koll på din hälsostatus just nu. (Här hinner vi inte med kinesiologisk testning , utan enbart scanning och snabb analys av testresultat-:)

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.

FREKVENS SCREENING F-SCAN NYBESÖK  – Analys, behandling  samt näringsmedicinsk rådgivning  

  150 min                                                              Pris :  kr 2 400 kr

F-scan scanning* för att hitta ev belastningar av bakterier, mögel, virus, parasiter, tungmetaller mm. Första besöket ingår intervju om aktuell hälsostatus /bakgrund samt en genomgående frekvens scanning och behandling av ev belastningar. Kortare kostrådgivning och ev rekommendation av näringstillskott/örter ingår. Kinesiologisk testning ingår för att få fram vad din kropp blir stark av och inte.

*läs gärna vidare om F-scan scanning under ”Behandlingar”

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.

FREKVENS SCREENING F-SCAN             ÅTERBESÖK                                                            

 90 min                                                                        Pris:  1 700  kr              

Scanning av tidigare belastningar och uppdatering av hälsoplan. Justeringar av ev tillskott beroende på vilka belastningar som finns kvar och hur hälsobilden ser ut. Här ingår även kinesiologisk testning samt kostråd.

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.

(Vid kortare el längre återbesök än 90 min justeras priset. Timpris är 1200 kr/timme)

                             

KOSTRÅDGIVNING  (60 min)                                      Pris:  1 200 kr

För dig som med hjälp av kosten vill få ordning på hälsan. Vid olika situationer i livet är det bra att se över sin kost och på ett optimalt sätt anpassa den till den aktuella livssituationen och/eller hälsoproblemet. Rätt sorts kost har en starkt läkande och balanserande förmåga och är en viktig ingrediens för en hållbar hälsa. Med hjälp av rätt sorts kost kan vi må bättre vid tex: viktminskning, en hög stressnivå, ökad mängd träning, inför graviditet, inför operationer/ingrepp, vid större och mindre hälsoproblem m.m.

Här ingår intervju/samtal om hälsostatus, livsstil och bakgrund. Vi går sedan igenom hur ditt kostintag ser ut idag och vad du främst önskar uppnå med en kostförändring.

Det kan vara en god idé att komplettera kostrådgivning med med en Es Teck Screening (se olika behandlingsalternativ ovan) för att se kroppens funktioner samt vilka hälsomarkörer som eventuellt behöver tas extra hänsyn till.

 Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.       

KOMBINATIONSBEHANDLING :

HÄLSOSCREENING ES TECK OCH F-SCAN med Funktionsmedicinsk samt Näringsmedicinsk rådgivning

(150 min)                                                                                    Pris : 2 850 kr

Kombinationsbehandling med både Es Teck screening samt en kortare F-scan scanning.     För dig som har hälsoproblem och kanske även misstänker belastning av bakterier, virus, parasiter eller mögel mm. Eller för dig som vill få en bredare hälsokoll. Vi gör en längre intervju samt använder Es Teck Scanner för att på detaljerad nivå se din hälsobalans och hur kroppen fungerar och mår. (se ovan under Hälsoscreening med Funktionsmedicinsk och Näringsmedicinsk rådgivning) .

Vid detta besök scannar vi alltså med dels Es Teck – samt analyserar din värden, dels med F-scan för att kunna gå vidare med den viktiga mikrobiologin. Belastningar av olika mikrober såsom bakterier, virus, parasiter, mögel och ev mask kan vara en orsak till att hälsoläget är i obalans.

Här ingår en Funktionsmedicinsk sammanställning från Es Teck analysen samt en kostrådgivning och näringsmedicinsk rådgivning av örter/näring med utgångspunkt i ditt aktuella hälsoläge.

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen

Återbesök KOMBINATIONSBEHANDLING  HÄLSOSCREENING ES TECK och F-SCAN

( ca 120 min)                                                                                      Pris: 2 000 kr

Scanning av tidigare belastningar/obalanser Es Teck samt F-scan  och kort analys samt  uppdatering av hälsoplan. Justeringar av ev tillskott beroende på vilka belastningar/obalanser som finns och hur hälsobilden ser ut. Här ingår även kinesiologisk testning samt kostråd.

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.

ÖVRIGA BEHANDLINGAR:  

(Bachdroppar, enbart kinesiologisk testning mm )                     Pris: 1 200 kr/tim

OBS!   AVBOKNINGAR/OMBOKNINGAR MÅSTE SKE MED MINST 24 TIMMARS VARSEL. I ANNAT FALL DEBITERAS FULLT PRIS.

8944185475102