Es Teck – funktionmedicinsk analys

Es Teck (tidigare E.I.S) fungerar på samma sätt som EKG och EEG i och med att den läser av den elektriska aktiviteten i vätskerummet mellan cellerna och blodkärlen och du får upp tredimensionella bilder av hur organ och organsystemen i din kropp fungerar. Med hjälp av Es Teck kan tidiga obalanser upptäckas och du ser tydligt avvikelser i olika funktioner.

Es Teck kan utgöra ett komplement till andra undersökningsmetoder i och med att du kan studera din fysiologi som en helhet och även studera effekterna av den behandling du genomgår och se skillnader.

Es Teck ger en funktionsanalys av bland annat:

  • Mage/tarmfunktion
  • Hjärtats funktion /cirkulationen /syresättning
  • Balansen i det autonoma nervsystemet (och även i förhållandet till hjärtats arbete – s.k HRV-funktion)
  • Immunförsvarets funktion samt lymfsystemets funktion
  • Det endokrina systemet balans
  • Kroppssammansättningen och vätskebalans
  • Energitillverkning samt pH-värde, m.m.

Varmt välkommen att kontakta mig för frågor eller tidsbokning!