Lästips och länkar!

Ikon ekobutiken 2014

Boktips :

 • Nutrition & Physical Degeneration – Weston A. Price
 • Lev ung längre – Peter Wilhelmsson
 • Näringsmedicinska uppslagsboken – Peter Wilhelmsson
 • Brödberoende – William Davis
 • Deep Nutrition – Shanahan, Cathrine, MD
 • Grönt för livet –  Victoria Boutenko
 • Pottengers prophecy – Graham, Kesten, Scherwitz
 • Eat fat, loose fat –  Enig, Fallon
 • The Paleo Solution – Robb Wolf
 • Kaos I kvinnohjärnan – Mia Lundin
 • Grain Brain + Brain Maker av David Pearlmutter

Länkar:

utländska: 

 • Ny Datalagstiftning (GDPR) från 25 maj, 2018 – Policy

Från den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddslag (GDPR) att gälla. Utifrån dessa förändringar vill vi informera dig som kund hur jag behandlar dina personuppgifter. Maria Liljeblad Hälsa & Friskvård AB (varumärke Marias Hälsokoll) arbetar för att skydda dina uppgifter genom alla de medel som är möjliga. Jag åtar mig att skydda och upprätthålla din integritet vid kontakt med mig och av dina personuppgifter. Jag är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning GDPR.  Uppgifter och personliga data som jag kan komma att spara eller behöva från dig som kund för att kunna leverera en bra service till dig är som följande: Namn, E-post adress, telefonnummer, postadress samt födelseår.

Kommunikation i form av brev, epost samt journaler kan komma att sparas av mig för att kunna erbjuda en bra service och följa upp behandlingar o ärenden.

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och jag kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Du har möjlighet begära information om vilka personuppgifter jag har om dig och dessutom få eventuellt uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida jag behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till mig.

Om du har några frågor om min personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående min behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta mig på maria@mariashaloskoll.se eller via telefon 0733-946486.

Med vänlig hälsning, Maria Liljeblad