Näringstillskott

Ibland räcker inte näringen till.  Då är det som ett första steg viktigt att se över livsstilen samt det vardagliga kostintaget. Studier visar att ju mer vi  tex stressar,  slarvar med maten, tränar, utsätts för gifter i vår omgivning , desto mer näringsrik och näringstät kost behöver vi för att orka och hålla oss friska  i samma utsträckning.

Näringstillskott är ett bra komplement vid hälsomässig obalans och det viktigt att komma ihåg att de eventuella  näringsbrister som ofta finns kan ta tid att reglera.  Det är därför också viktigt att göra avstämningar med jämna mellanrum för att se när hälsoläget förändrats och tillskotten ev kan trappas ned och/eller kanske tas bort helt. Det är också viktigt att tänka på att högkvalitativa tillskott ofta ger kroppen  snabbare och bättre förutsättningar att läka/ reglera brister än vad ett tillskott av sämre kvalitet gör.

I mitt arbete försöker jag  använda mig av så naturliga ört – och näringstillskott som bara möjligt. Den naturliga kosten är en viktig grundpelare och för att stötta upp och läka en hälsoobalans behöver man ibland bara försiktigt sätta igång en läkningsprocess. Detta kan ske med individuellt utvalda födoämnen och /eller med hjälp av våra medicinalväxter , högkvalitativa näringstillskott eller med hjälp av homeopatiska medel eller Bach blomsterdroppar mm.

Fördelen  med en naturlig och individanpassad kost samt kosttillskott som örter/näringstillskott/homeopatiska medel  av god kvalitet är att kroppen får stöd till att påbörja läkning och balansering. Ytterligare en fördel med naturliga tillskott är att dessa inte ger negativa biverkningar som följd, utan tvärtom  ofta ger goda biverkningar istället.