Enbart kinesiologisk testning

(ca 1 h)

Här utgår jag även från de frågeformulär som du tidigare fått svara på, och gör den kinesiologiska delen av behandlingen, samt ev ytterligare tester om det är aktuellt.

Detta kan vara en lämplig hälsoanalys för de som inte kan göra en Es Teck scanning (tex gravida efter 6:e månaden eller el-allergiker mfl.)

Här får jag fram prioriterade hälso-områden samt testar fram vad kroppen behöver / behöver göra för att läka eventuella obalanser på bästa sätt.

Jag går här också igenom kosten och möjliga mat-intoleranser. Du får med dig information om kost som passar dig bäst, vad du bör undvika och även ett behandlingsschema med detaljerad information om vilka eventuella örter, näringstillskott , homeopatiska medel m.m. som du kan behöva för att ge kroppen det stöd den behöver .

Vid behov kan även andra labbtester, hårmineralanalys m.m. göras (ej inkluderat i behandlingspriset)

Normalt brukar återbesök bokas in inom 8-10 veckor senare, men i vissa fall även tidigare än så.