Priser

Es Teck Hälsoanalys –  Nybesök  (ca  120 min)                        Pris:  2000 kr

Första besöket innefattar längre intervju och sammanställning av hälsomässig status och bakgrund.  Vi scannar sedan dig hjälp av med Es Teck  – medicinsk scanner*  – och jag ger dig en analys av aktuella resultat/värden.  Utifrån detta ingår sedan även individuell kostrådgivning och  kinesiologisk testning och i samband med detta rek av eventuella balanserande örter/näringstillskott/homeopatiska produkter som du kan behöva stötta upp med under viss tid för att snabbare uppnå optimal hälsobalans.  Du får med dig ett kortare utdrag från Es Teck -analysen samt ett behandlingsschema/hälsostrategi och anpassade kostråd. Vid behov kan även ytterligare labbtester göras (ingår ej i behandlingspris).

*läs gärna vidare om Es Teck Medicinsk scanner under ”Behandlingar”

Es Teck Scanning  –   Återbesök  (ca 75-90 min)                               Pris:   1 000 kr/timme

(se ovan), Uppföljning samt individuell avstämning samt kinesiologisk testning och justering av hälsostrategi/plan. Vid behov ev ytterligare labbtester (ingår ej i behandlingspris).

F-scan  scanning – bakterier, virus, parasiter,  Nybesök –  ca 120 min    Pris :  2000 kr

F-scan scanning* för att hitta ev belastningar av bakterier, mögel, virus, parasiter, tungmetaller mm. Första besöket ingår en djupare intervju om aktuell hälsostatus /bakgrund samt en genomgående frekvens scanning i ca 1 h samt behandling av ev belastningar (30 min – 60 min). Kort individuell kinesiologisk testning samt kostrådgivning och behandlingsschema.

*läs gärna vidare om F-scan scanning under ”Behandlingar”

F-scan  – behandling   – Återbesök ( 75-90 min)          Pris :  1 000 kr /timme                              

Både Es Teck analys + F-scan analys  (120 – 150 min )    Pris : 2500 kr

Övriga behandlingar  (Bachdroppar, kinesiologisk testning mm )  Pris: 1000 kr/tim

OBS!: Avbokningar/ ombokningar måste ske minst 24 timmar innan bokat besök. I annat fall debiteras fullt pris!

8944185475102