Näringstillskott

Ibland räcker inte näringen i vardagens mat till och då är en mer näringsrik kost samt ibland näringstillskott viktiga att tillföra. Vid intag av tillskott är det viktigt att komma ihåg att de eventuella  näringsbrister som finns ofta kan ta tid att reglera , och att det är viktigt att göra avstämningar med jämna mellanrum för att se när hälsoläget förändrats och tillskotten ev kan trappas ned och/eller tas bort. Det är också viktigt att tänka på att högkvalitativa tillskott ofta ger kroppen  snabbare och bättre förutsättningar att reglera brister än vad ett tillskott av sämre kvalitet skulle göra.

I mitt arbete försöker jag  använda mig av så naturliga tillskott som bara möjligt.  I och med att jag på kinesiologisk väg testar av dina system så visas alltid vilket område som först behöver balanseras hälsomässigt och det är härmed viktigt att du bl a får rättvisande och individuella kost – och näringsråd .

Fördelen  med en ren och näringsrik kost samt ev tillskott av god kvalitet under en tid är att kroppen får det stöd den behöver för att påbörja läkning, samt att du inte får negativa biverkningar som kan följa med många av de traditionella medicinerna.